Personalutbildning

Utbildning, som en investering i den mjuka kostnaden för affärsdrift, kommer vårt företag regelbundet att förse alla anställda med arbetsteknisk kompetensutbildning, nyss behållen, företagskultur, produktkunskap, process för utrikeshandel, kundserviceprocess, tillhandahålla kunder Dokumentutbildning, dedikerad att bygga ett professionellt team som bättre kan betjäna kunderna.

Personalutbildning
Personalutbildning